Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn