Điều Khoản và Điều Kiện

Danh sách các sản phẩm không được chạy quảng cáo

Người bán khi sử dụng Quảng cáo Shopee không được phép chạy dịch vụ hiển thị từ khóa cho các sản phẩm sau đây:


  1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  2. Thuốc lá.
  3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
  4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
  5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
  6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
  7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
  8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.


Trường hợp người bán cố tình vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý:


  1. Vi phạm lần đầu: xóa danh sách sản phẩm.
  2. Vi phạm lần hai: khoá vĩnh viễn tài khoản Shopee.

Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn